Harvinaisia-lehti -> 2012 -> Yksilökuntoutuksessa sovit ajankohdan itse
http://harvinainenreuma.fi/uploads/images/kuntoutus_b.jpg

Yksilökuntoutuksessa sovit ajankohdan itse


Kurssimuotoisen kuntoutuksen lisäksi harvinaista reumasairautta sairastavat voivat hakea myös yksilölliseen kuntoutukseen etenkin silloin, kun kurssiajankohta ei sovi, kurssi on täynnä tai omalle diagnoosiryhmälle ei järjestetä kurssia. Yksilölliseen kuntoutukseen haetaan lähettämällä kuntoutushakemus oman kotikunnan Kelan paikallistoimistoon. Hakemuksen lyhenne on KU102. Hakemuksen löytää helposti esimerkiksi Apilan tai Kelan verkkosivuilta.

Kuntoutuksen tarpeellisuus kuvattava
Kuntoutusjakson sisältö suunnitellaan yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa  vastaamaan omia kuntoutustarpeita. Yksilöllisen kuntoutusjakson edellytyksenä on, että kuntoutus on tarpeellista työ- tai toimintakyvylle. Kela tähdentää, että yksilöllisen kuntoutusjakson tulee perustua sen hetkiseen kuntoutustarpeeseen.  
– Täytä hakemus tarkkaan, ettei jaksoa evätä puutteellisten tietojen vuoksi. Pyydä tarvittaessa apua hakemuksen täyttämisessä esimerkiksi Kelan toimistosta. On tärkeää, että muistat liittää hakemukseen lääkärin kuntoutusta puoltavan B-lausunnon. Lausuntoa voit pyytää omalta hoitavalta lääkäriltäsi, joka tietää tämän hetkisen tilanteesi ja voi tehdä hyvin perustellun lausunnon, opastaa  Riitta Heikkilä.

Etusijalla ovat ensikertalaiset. Aiemmin kuntoutuksessa olleiden edellisestä jaksosta olisi hyvä olla muutama vuosi, ellei kuntoutuksen tarpeessa ole tapahtunut lääkärin toteamaa muutosta. Kuntoutus on harkinnanvaraista. Myös eläkkeelle siirtyneet ovat saaneet kuntoutuspäätöksiä, joskin Kela painottaa työikäisiä ja työssä olevia.

Yksilölliset kuntoutusjaksot kestävät enintään 18 vuorokautta. Kuntoutukseen kuuluu 4–5 vuorokauden aloitusjakso. Jälkiosa toteutetaan tarpeiden mukaisesti jaksotettuna.

Lääkärin puoltava lausunto tärkeä
Kelan mukaan lääkärinlausunnon pitää kertoa mikä sairaus tai vamma sinulla on ja sen aiheuttamat rajoitukset, mitä kuntoutusta lääkäri siihen suosittaa, perustelut, miksi kuntoutus on sinulle tarpeellista, mitkä ovat kuntoutuksen tavoitteet sekä sairauden tai vamman todennäköinen kehitys.
– Hyvästä lääkärin B-lausunnosta käy selkeästi ilmi, miksi sinun työ- tai muulle toimintakyvyllesi on eduksi päästä laitoskuntoutukseen ja onko tilanteessasi mahdollisesti tapahtunut jokin keskeinen muutos aiempaan, jonka seurauksena laitosjaksolle on erityisesti tarvetta, Riitta neuvoo.

Kela tekee päätöksen kuntoutuksesta ja ilmoittaa asiasta kirjallisesti noin viiden viikon kuluttua. Yksilöllisessä kuntoutuksessa jakson ajankohdan voit sopia joustavasti oman tilanteesi mukaan Apilan kanssa.