Harvinaisia-lehti -> 2011 -> Vertaisen tuki on paras tuki Tukihenkilötoimintaan tarvitaan uusia voimia
http://harvinainenreuma.fi/uploads/images/vertaistuki2.jpg

Vertaisen tuki on paras tuki Tukihenkilötoimintaan tarvitaan uusia voimia

Kukapa pystyisi paremmin ymmärtämään sairauteen liittyviä moninaisia oireita ja toimintakyvyn muutoksia, kuin ihminen, jolla on sama sairaus. Yhteyden löytäminen vertaiskokijoihin on erityisen tärkeää silloin, kun sairastaa harvinaista sairautta. Vertaistuki auttaa arjessa selviytymistä, sillä kokemus vertaisuudesta antaa uskoa haasteiden selättämiseen – jos tuo on selvinnyt, niin miksen minäkin. Vertaistuki auttaa työstämään sairauteen liittyviä tunnekokemuksia ja löytämään voimavaroja tilanteen haltuun ottamiseksi. Tahto ja keinot löytyvät ihmisestä itsestään, tukihenkilö vain auttaa niiden esiin nostamisessa.

Auttaminen osana arvomaailmaa
Kun eräässä väitöskirjatyössä selvitettiin, miksi ihmiset lähtevät mukaan vertaistoimintaan, niin syyt voitiin jakaa neljään luokkaan: tekemisen kaipuuseen, auttamisenhaluun, kokeilunhaluun ja oman ryhmän kaipuuseen. Suomen Reumaliiton vertaistukitoimintaan hakeutuvat perustelevat mukaan tuloaan usein halulla auttaa toisia; ettei muiden tarvitsisi kokea yksin niitä asioita, joihin itse törmäsi sairastuessaan.
Toinen usein mainittu syy on panna hyvä kiertämään: Kun on itse saanut tukea, niin oman tilanteen selvittyä kasvaa itsekin vertaistukijaksi. Avun saaminen konkretisoi, miten tärkeää auttaminen on. Auttamisesta tulee osa omaa arvomaailmaa.

Vaikka muita haluaa auttaa, saa samalla itsekin. Vertaistukitoiminta on vuorovaikutusta: muita auttaessaan oppii paljon. Parhaimmillaan saa uusia eväitä omaakin ajattelua ruokkimaan. Näkökulma elämään ja sen monimuotoisuuteen syvenee.

Vertaistuki voimaannuttaa tavallisen ihmisen taidoilla
Vertaistuki on ammattiavusta erillään olevaa, mutta sitä täydentävää toimintaa, jolla on voimaannuttava vaikutus ja suuri merkitys ihmisen jaksamisessa. Se rakentuu yhdistäville kokemuksille. Jos tarvitaan  asiantuntijaa, vertaistukija rohkaisee hakemaan ja saamaan apua oikeasta paikasta. Toimintaan riittävät tavalliset ihmisen tiedot ja taidot.

Vertaistukija on vapaaehtoistoimija, mutta hoitaa sovitun tehtävänsä luotettavasti. Hän on myös vaitiolotaitoinen. Oman elämäntilanteen pitää olla tasapainossa, jotta elämässä on tilaa muiden ihmisten kohtaamiseen. Jos vertaistukijana toimiminen alkaa uuvuttaa tai turhauttaa tai oma elämäntilanne muuttuu kuormittavaksi, on lupa pitää taukoa. Mukaan ehtii taas kun toiminta houkuttelee. Tekemistä riittää sittenkin.

Teksti: Jaana Hirvonen