Harvinaisia-lehti -> 2010 -> Kuntouttava hoito – mahdollisuus myös harvinaisille
http://harvinainenreuma.fi/uploads/images/hinkka1.jpg

Kuntouttava hoito – mahdollisuus myös harvinaisille

Systeemiset sidekudossairaudet ovat omanlaisensa haaste reumasairauksien perheessä. Niiden hoito on kehittynyt huomattavasti viimeisen 20 vuoden aikana. Hoitostrategia on aktiivinen. Hyvän hoitovasteen saavuttamisessa avainasioita ovat mahdollisimman varhainen diagnoosi ja hoidon aloittaminen. Kuitenkin useimmat reumasairaudet ovat edelleen pitkäaikaisia elämänkumppaneita. Kaikesta positiivisesta kehityksestä huolimatta osa sairastuneista tarvitsee yhä lääkinnällistä kuntoutusta työ- ja toimintakyvyn säilyttämiseksi nyt ja tulevaisuudessa.

Ohjat kuntoutujan käsiin
Kuntouttava hoito on Kansaneläkelaitoksen kustantamaa reumakuntoutuksen erityisosaamiseen perustuvaa yksilöllistä, moniammatillista kuntoutusta. Aiemmin reumaa sairastavien kuntouttavaa hoitoa annettiin vain Reumasäätiön sairaalassa. Tämän vuoden alusta palveluntuottajina ovat toimineet myös Kruunupuisto Punkaharjulla ja Reumaliiton Kuntoutumiskeskus Apila Kangasalla.
– Kelan uusi standardi mahdollistaa aikaisempaa räätälöidymmän yksilöllisen laitoskuntoutuksen henkilölle, jolle systeeminen sidekudossairaus tai muu tulehduksellinen reumasairaus on uhka työ- tai toimintakyvyn säilymiselle, toteaa Kuntoutumiskeskus Apilan ylikääri Heikki Hinkka.

Kuntouttava hoito antaa kokonaisvaltaisemman lähtökohdan jakson suunnitteluun kuntoutujan sen hetkisistä tarpeista lähtien.
– Kuntouttavassa hoidossa kuntoutujalle on mahdollista toteuttaa tarvittaessa nopealla aikataululla mm. useiden alojen erikoislääkäreiden konsultaatiot ja muutenkin intensiivinen moniammatillinen arvio, Hinkka kertoo.
Jakson aikana kuntoutuja pyritään aktivoimaan ottamaan kuntoutumisessaan ohjat tukevasti omiin käsiinsä. Hänelle annetaan eväät ja tukiverkostot jatkoa varten. Koska kuntouttava hoito voidaan toteuttaa useam massa jaksossa, voidaan jatkojaksoilla vielä tarkastaa ja tarkentaa kuntoutumiselle asetettuja tavoitteita ja keinoja niiden saavuttamiseksi.

Lähtökohtana kokonaispalvelu
Kuntouttavan hoidon tavoitteena on katkaista odottelu ja jonottelu; hoitaa kertasoitolla kuntoutus ja hoidollinen arviointi. Tämä kaikki edellyttää palveluntuottajalta rautaista ammattitaitoa reumakuntoutuksesta.
– Meillä Apilassa on liki 50 vuoden kokemus moniammatillisten kuntoutuspalveluiden
tuottamisesta, toteaa Hinkka.
Moniammatillisessa tiimissä on aina vähintään reumatologi, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, sairaanhoitaja, psykologi ja sosiaalityöntekijä. Tarvittaessa tilannetta arvioivat reumaortopedi, fysiatri, psykiatri tai muu erikoislääkäri, ravitsemusterapeutti, jalkojenhoitaja tai muu erityistyöntekijä.

Kuntouttava hoito on tarkoitettu systeemisiä sidekudossairauksia tai muita tulehduksellisia reumasairauksia sairastaville 17–74- 11-vuotiaille, joilla työ- ja toimintakyky ovat uhattuna sekä 19–64-vuotiaille vaikeavammaisille.
– Nostettu ikäraja mahdollistaa paremmin myös ikääntyvien kuntoutuksen, jolla voisi kuvitella olevan merkitystä työssä jaksamisenkin kannalta, Hinkka korostaa. Kuntouttavan hoidon kokonaiskesto on 17 vuorokautta, mutta se voidaan toteuttaa useammassa jaksossa kuntoutujan kanssa yhdessä sovitussa tempossa. Kunkin jakson tulee kuitenkin kestää vähintään neljä vuorokautta. Kuntoutukseen haetaan Kelan kuntoutushakemuksella, jonka liitteeksi tulee hoitavan lääkärin B-lausunto. Keskeistä lääkärinlausunnosta on kuntoutujan toimintakyvyn kuvaus ja arvio kuntoutuksesta koituvasta hyödystä.

Ei vielä tuttu asia
Tämän vuoden suunnitelmissaan Kansaeläkelaitos on varautunut noin 800 kuntouttavan hoidon laitoskuntoutuspäätökseen. Alkuvuodesta on käynyt ilmi, että asiakkaat eivät ole osanneet hakeutua kuntoutukseen, eikä lähetteitä ole tullut Kelalle odotetulla tavalla. Yllättävän monelle terveydenhuollon ammattilaiselle reumaa sairastavien kuntouttava hoito ei ole vielä tuttu asia, eikä asiakkaita ole osattu ohjata hakeutumaan kuntouttavaan hoitoon. Kuntoutuspäätösten vähyys on yllättänyt myös niin Apilassa kuin Kruunupuistossakin.
– Hyvä yhteydenpito lähettävien tahojen kanssa on tämän uuden kuntoutusmuodon käynnistämisessä keskeinen tavoitteemme, kertoo Heikki Hinkka.
Nyt kannattaa pitää mielessä myös kuntouttavan hoidon mahdollisuus eri hoito- ja kuntoutusvaihtoehtoja mietittäessä.